MENU

Curriculum.nu

Curriculum.nu

Curriculum.nu, dat een gezamenlijk initiatief is van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs, werkt momenteel aan de actualisering van het curriculum. In dit project gaan 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs aan de slag met de kerndoelen en de eindtermen van 9 leergebieden. Vervolgens zullen de opbrengsten in april 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Van het Vechtdal College is Linda Gosse geselecteerd om als docent Spaans deel te nemen aan het ontwikkelteam Engels/Moderne Vreemde Talen. Elk ontwikkelteam zal 6 ontwikkelsessies hebben, waarna er steeds een feedbackfase is. In deze ontwikkelsessies zal de visie op het vakgebied beschreven worden, gevolgd door de essenties om uiteindelijk te eindigen met concrete bouwstenen voor de kerndoelen. Na elke sessie worden de resultaten gepubliceerd op https://curriculum.nu, zodat alle geïnteresseerden hier feedback op kunnen geven. Het is erg belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs meedenkt over deze herziening. Nu is de kans om allemaal onze stem te laten horen!