MENU

Schoolvakanties

Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende vakantie en roostervrije dagen voor leerlingen: 

Herfstvakantie             23 okt t/m 27 okt 2017
Kerstvakantie               25 dec t/m 5 jan 2018
Voorjaarsvakantie       26 feb t/m 2 maart 2018
Aprilvakantie                30 april t/m 4 mei 2018
Zomervakantie             23 juli t/m 31 augustus 2018

Feestdagen
Tweede Paasdag             2 april 2018
Koningsdag                     27 april 2018
Hemelvaartsdag              10 mei 2018
Tweede Pinksterdag       21 mei 2018 

Vrije dagen
Vrijdag voor Kerstvakantie    22 december 2017
Donderdag                              29 maart 2018
Goede Vrijdag                         30 maart 2018
Vrijdag na Hemelvaart            11 mei 2018

Vrijdag                                        6 juli 2018

Roostervrije dagen voor leerlingen
Maandag 4 september 2017
Woensdag 29 november 2017
Donderdag 8 februari 2018
Woensdag 21 maart 2018
Dinsdag 17 juli 2018
Woensdag 18 juli 2018
Donderdag 19 juli 2018

 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende vakantie- en roostervrije dagen:

(instemming MR d.d. 15 maart 2018)

 

Herfstvakantie                  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie                    maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie            maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019
Meivakantie                      maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
(inclusief Pasen)

Hemelvaart                       donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                        maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                 maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
 
  

Roostervrije dagen voor leerlingen

Naast de vakanties en vrije dagen zijn er ook nog roostervrije dagen voor de leerlingen. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit:

Maandag 3 september 2018

Dinsdag 2 oktober 2018

Maandag 7 januari 2019

Dinsdag 9 juli 2019

Woensdag 10 juli 2019

Donderdag 11 juli 2019

 

Er moet nog 1 roostervrije dag voor leerlingen uitgegeven worden; hierover volgt nader bericht.