MENU

Schoolkosten / Vrijwillige ouderbijdrage

Hieronder geven we een toelichting over de schoolkosten. We wijzen u er op dat de schoolkosten vrijwillig zijn, dus niet verplicht.

De school ontvangt voor de bekostiging van het onderwijs een vergoeding vanuit het Rijk. Voor extra diensten en activiteiten voor leerlingen krijgt de school echter geen vergoeding. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld excursies, verzekeringen, culturele activiteiten. Het gaat dus om diensten en activiteiten die buiten het reguliere lesaanbod vallen, maar die wel belangrijk worden geacht voor het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.

Voor deze activiteiten en diensten wordt aan ouders gevraagd een vrijwillige ouderbiijdrage te betalen. De hoogte van de kosten voor deze extra activiteiten en diensten verschilt per leerjaar. Elk jaar ontvangt u daarom een specificatie van de schoolkosten waarvoor wij een bijdrage vragen. Als u om financiële redenen niet in staat bent om deze vrijwillige ouderbijdrage te kunnen doen, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de school. Als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de specifieke activiteiten niet betalen, zullen wij als school een kosteloos alternatief aanbieden om een leerling wel het vastgestelde onderwijsprogramma te kunnen laten volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor excursies, maar ook voor gebruik van devices.

Specificatie schoolkosten

We willen onderwijs bieden dat maximaal aansluit op de mogelijkheden en leerstijl van de leerling. Alle leerlingen (m.u.v. de examenklassen) werken met een iPad/Chromebook om dit doel mede mogelijk te maken.

De aanschaf van de iPad/Chromebook vindt plaats in leerjaar 1 of bij instroom, voor aanvang van het schooljaar. Het is voor school financieel niet haalbaar om de aanschaf volledig zelf te dragen. We vragen daarom een bijdrage van de ouders, zodat de iPad/Chromebook deels door school en deels door ouders wordt betaald. De kosten voor de iPad/Chromebook staan in het overzicht van schoolkosten vermeld. Ouders ontvangen voor de zomervakantie uitgebreide informatie over de aanschaf, levering en gebruik ervan.

Schoolkosten VC Hardenberg 2020-2021 leerjaar 1 en 2

Schoolkosten VC Hardenberg 2020-2021 leerjaar 3, 4, 5 en 6

Schoolkosten VC Hardenberg 2020-2021 profielkeuzevakken havo-vwo

Betaalwijze schoolkosten

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten zoals deelname aan excursies, maakt het Vechtdal College gebruik van WIS Collect. We hebben de rekening voor de ouderbijdrage klaar staan. Ouders ontvangen een mail met daarin een link naar het webadres: vechtdalcollege.wiscollect.nl. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u aangeven of u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of via een overboeking). Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk. We willen u vriendelijk verzoeken altijd te reageren op deze link, ook als u niet wenst bij te dragen.

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken. We stellen uw medewerking bij deze nieuwe betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs. Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze school, te weten met dhr. R. Renkema. Dit kan via: r.renkema@vechtdalcollege.nl