MENU

Ouders en de school

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Ouders praten mee
- Op de hoogte blijven
 

Ouders praten mee

Betrokken ouders hebben een positieve invloed op het welzijn en de leerresultaten van leerlingen. Het betrekken van ouders bij het onderwijs en de totale ontwikkeling van de school, vinden we vanzelfsprekend. Het sluit aan bij onze visie dat we een leer- en leefgemeenschap willen zijn, waarin leren van en met elkaar centraal staat. Ouderbetrokkenheid organiseren we op verschillende manieren:

Ouderraad
De raad bestaat uit tien ouders die de belangen van kinderen en ouders vertegenwoordigen. U kunt bij de Ouderraad terecht met opmerkingen, aandachtspunten en vragen die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben. Na elke vergadering vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief een verslag. Voor vragen/opmerkingen of ideeën kunt u persoonlijk of per mail contact opnemen. email: ouderraad-hb@vechtdalcollege.nl
De Ouderraad heeft een eigen pagina op de website van de school.

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een personeels-, een ouder- en een leerlinggeleding. De MR heeft een eigen pagina op onze website. Daar vindt u de meest recente informatie.

Op de hoogte blijven

Op verschillende manieren willen we als school met u in contact blijven, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op school en de activiteiten van school. We maken daarbij gebruik van verschillende media, om zo het milieu te sparen.

Nieuwsbrief
U ontvangt wekelijks van ons per mail een link naar de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief leest u over activiteiten en actualiteiten van het vmbo. Ook vindt u hierin een agenda voor de komende week en uitnodigingen voor informatieavonden en ouderavonden.

Twitter
U kunt ons ook volgen via @vc_hardenberg voor algemene zaken en nieuws.

Facebook
Foto’s van evenementen worden op onze Facebookpagina geplaatst: www.facebook.com/vechtdalcollegehardenberg.

Instagram
We zijn ook te volgen op Instagram: vc_hardenberg.

Oudercontactavonden
Een aantal keren per jaar gaan we graag persoonlijk met u in gesprek over de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind. Via Magister ontvangt u een uitnodiging.

Afspraak maken
Als u een gesprek wilt aanvragen met de mentor, leerlingbegeleider of teamleider van uw kind kunt u dat per mail doen via vmbosecretariaat@vechtdalcollege.nl of telefonisch via 0523-281364.