MENU

Lestijden, verlof

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Lestijden en roosters
- Ziekmelden
- Verlof aanvragen  

Lestijden en rooster

De lessen bij ons op school duren 40 of 80 minuten.

Een blok is 80 minuten en bestaat uit twee gedeelten van 40 minuten.

Soms worden in een blok twee lessen gegeven, ieder van 40 minuten.

 

1.  Flex 08.00-08.40 uur

2.  1e helft blok 08.40-09.20 uur

3.  2e helft blok 09.20-10.00 uur

PAUZE 15 minuten

4.  1e helft blok 10.15-10.55 uur

5.  2e helft blok 10.55-11.35 uur

PAUZE 30 minuten

6.  1e helft blok 12.05-12.45 uur

7.  2e helft blok 12.45-13.25 uur

PAUZE 15 minuten

8.  1e helft blok 13.40-14.20 uur

9.  2e helft blok 14.20-15.00 uur

PAUZE 10 minuten

10.  Flex 15.10-15.50 uur


Op dinsdagmiddag zijn de leerlingen om 14.20 uur vrij i.v.m. de vergadermiddag.


Wijziging vanwege coronamaatregelen

Op het moment wordt het risico op besmetting vooral ervaren tijdens de pauzes en bij de leswisselingen in de gangen. Overwogen is om iedere klas in een vast lokaal te plaatsen. Dit blijkt om diverse redenen niet haalbaar te zijn. Wat wel haalbaar is en de drukte in de gangen nadrukkelijk verlaagt, is de grote pauze (tussen de middag) op verschillende momenten te doen. Vanaf maandag 2 november hebben daarom de leerlingen van het vmbo pauze van 11.35 – 12.05 uur en pauzeren de leerlingen van havo/vwo van 12.15 – 12.45 uur.
Zo ontstaan de volgende dagindelingen:

Lesrooster vmbo                                 Lesrooster havo/vwo

1e     08.00-08.40 uur                            1e    08.00-08.40 uur
2e     08.40-09.20 uur                            2e    08.40-09.20 uur
3e     09.20-10.00 uur                            3e    09.20-10.00 uur
         pauze                                                    pauze
4e     10.15-10.55 uur                            4e    10.15-10.55 uur
5e     10.55-11.35 uur                            5e     10.55-11.35 uur
          pauze                                          6e     11.35-12.15 uur
6e     12.05-12.45 uur                                     pauze
7e     12.45-13.25 uur                            7e     12.45-13.25 uur
         pauze                                                     pauze
8e     13.40-14.20 uur                            8e     13.40-14.20 uur
9e     14.20-15.00 uur                            9e     14.20-15.00 uur
          pauze                                                     pauze
10e    15.10-15.50 uur                          10e     15.10-15.50 uur


Roosterwijzigingen staan op het informatiescherm en worden gemeld via Magister. Leerlingen en ouders kunnen thuis zien of een klas/groep in een ander lokaal wordt verwacht, een les wordt verschoven of een les onverhoopt uitvalt.

Ziekmelden

Wat te doen bij ziekte

De ouder meldt zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 09.00 uur, dat de leerling ziek is door te bellen naar de servicedesk van de school:
0523 – 28 14 28.
De naam en de klas worden doorgegeven aan de receptie. Daar wordt ervoor gezorgd dat de ziekmelding wordt doorgegeven en geregistreerd in Magister. De ouder geeft aan hoe lang de ziekte naar verwachting gaat duren. Als de ziekte en daarmee de afwezigheid langer duurt dan is voorzien, vragen wij dit opnieuw te melden, zodat de leerling niet als ongeoorloofd afwezig in Magister komt te staan.

De ouder kan een leerling ook ziek melden via de Magisterapplicatie.

Verzuimbriefje
Is de leerling langer dan 1 dag ziek of om een andere reden afwezig geweest, dan moet hij een verzuimbriefje inleveren bij de onderwijsassistent. Daar kan ook een verzuimbriefje gehaald worden.

Ziek tijdens een schoolonderzoek
Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een schoolonderzoek, verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting voor vmbo. Dit is te vinden op de website:
www.vechtdalcollege.nl >Hardenberg vmbo > praktische informatie.

Verlof aanvragen

Wanneer voor een leerling verlof aangevraagd moet worden voor bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een medisch bezoek, dan wordt de ouder verzocht minimaal 1 dag van tevoren een schriftelijk verzoek daarvoor in te dienen via de onderwijsassistent. De leerling krijgt direct antwoord of de school neemt contact op met de ouder.

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen is te vinden op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).