MENU

Lestijden, verlof

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Lestijden en roosters
- Ziekmelden
- Verlof aanvragen  

Lestijden en rooster

Wij werken met een 50-minutenrooster. Iedere leerling die het eerste uur les heeft is om 08.00 uur in het lokaal aanwezig.
1e uur 08.00 – 08.50 uur
2e uur 08.50 – 09.40 uur
PAUZE
3e uur 09.55 – 10.45 uur
4e uur 10.45 – 11.35 uur
PAUZE
5e uur 12.05 – 12.55 uur
6e uur 12.55 – 13.45 uur
PAUZE
7e uur 13.55 – 14.45 uur
8e uur 14.45 – 15.35 uur
9e uur 15.35 – 16.25 uur

Roosterwijzigingen staan op het informatiescherm en worden gemeld via Magister. Leerlingen en ouders kunnen thuis zien of een klas/groep in een ander lokaal wordt verwacht, een les wordt verschoven of een les onverhoopt uitvalt.

Turborooster

Op de dagen dat er rapportvergaderingen staan gepland, wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde turborooster. Dit om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. De lessen duren dan 40 minuten i.p.v. 50 minuten.

1e uur 08.00 – 08.40 uur
2e uur 08.40 – 09.20 uur
PAUZE
3e uur 09.35 – 10.15 uur
4e uur 10.15 – 10.55 uur
5e uur 10.55 – 11.35 uur
PAUZE

6e uur 12.05 – 12.45 uur

7e uur 12.45 – 13.25 uur
8e uur 13.25 – 14.05 uur
9e uur vervalt

 

Ziekmelden

Wat te doen bij ziekte
De ouder meldt zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 09.00 uur, dat de leerling ziek is door te bellen naar de servicedesk van de school:
0523 – 28 14 28.
De naam en de klas worden doorgegeven aan de receptie. Daar wordt ervoor gezorgd dat de ziekmelding wordt doorgegeven en geregistreerd in Magister. De ouder geeft aan hoe lang de ziekte naar verwachting gaat duren. Als de ziekte en daarmee de afwezigheid langer duurt dan is voorzien, vragen wij dit opnieuw te melden, zodat de leerling niet als ongeoorloofd afwezig in Magister komt te staan.

De ouder kan een leerling ook ziek melden via de Magisterapplicatie.

Verzuimbriefje
Is de leerling langer dan 1 dag ziek of om een andere reden afwezig geweest, dan moet hij een verzuimbriefje inleveren bij de onderwijsassistent. Daar kan ook een verzuimbriefje gehaald worden.

Ziek tijdens een schoolonderzoek
Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een schoolonderzoek, verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting voor vmbo. Dit is te vinden op de website:
www.vechtdalcollege.nl >Hardenberg vmbo > praktische informatie.

Verlof aanvragen

Wanneer voor een leerling verlof aangevraagd moet worden voor bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een medisch bezoek, dan wordt de ouder verzocht minimaal 1 dag van tevoren een schriftelijk verzoek daarvoor in te dienen via de onderwijsassistent. De leerling krijgt direct antwoord of de school neemt contact op met de ouder.

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen is te vinden op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).