MENU

Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Bezinningen
- Introductie
- Klassenactiviteiten
- Sportieve en culturele activiteiten
 

 
In onze visie zijn leerlingen niet alleen op school om een diploma te halen. Ze ontwikkelen zich in deze periode ook op andere terreinen. Natuurlijk willen leerlingen op school ook een prettige tijd hebben. Daarom bieden we ze behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Bezinningen
Iedere dag houden we aan het begin van het derde lesuur een bezinning op basis van een gedeelte uit de Bijbel en/of teksten uit een begeleidend tijdschrift. Die teksten gaan over meningen, ervaringen en geloofsovertuigingen van jongeren. Met Kerst en Pasen houden we bezinningsbijeenkomsten. Leerlingen zijn daarbij verplicht aanwezig.

Introductie-activiteiten
In het begin van het schooljaar volgen de leerlingen een introductieprogramma. Kennismaken met elkaar en de docenten staat daarbij centraal.

Klassenactiviteiten
Elke klas kan een klassenavond organiseren onder begeleiding van de mentor. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen uit de betreffende klas. De leerlingen betalen samen de kosten.

Sportieve en culturele activiteiten
In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Zo kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens de podiumavonden. Er is in bijna ieder leerjaar een sportdag. In alle klassen organiseren we verschillende vakexcursies. In onze nieuwsbrief kondigen we alle activiteiten tijdig aan. Over de kosten die zijn verbonden aan deze activiteiten wordt u tijdig geïnformeerd. Als uw kind niet kan of wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met de teamleider. Er wordt dan een alternatief programma aangeboden.