MENU

Ouders en de school

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Ouders
- Op de hoogte blijven
 
Ouders

Betrokken ouders hebben een positieve invloed op het welzijn en de leerresultaten van leerlingen. Het betrekken van ouders in het onderwijs en de totale ontwikkeling van de school, vinden we vanzelfsprekend. Het sluit aan bij onze visie dat we een leer- en leefgemeenschap willen zijn, waarin leren van en met elkaar centraal staat. Ouderbetrokkenheid organiseren we op verschillende manieren.

Ouderraad
De raad bestaat uit tien ouders die de belangen van de kinderen en ouders vertegenwoordigen. U kunt bij de Ouderraad terecht met opmerkingen, aandachtspunten en vragen die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden daarvan zijn lesuitval, veiligheid, contact tussen docenten en leerlingen en signalen van pesten. Na elke vergadering vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief een verslag.
Voor vragen/opmerkingen of ideeën kunt u persoonlijk of via de mail contact opnemen. Email: ouderraad-hb@vechtdalcollege.nl

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een personeels-, een ouder- en een leerlinggeleding. De MR heeft een eigen pagina op onze website onder het menukopje Ouders. Daar vindt u de meest recente informatie.

Oudercontactavonden
Een aantal keren per jaar gaan we graag persoonlijk met u in gesprek over de leerresultaten en de ontwikkeling van uw kind.

Op de hoogte blijven

Op verschillende manieren willen we als school met u in contact blijven, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op school en de activiteiten van school.

Nieuwsbrief
U ontvangt wekelijks van ons een nieuwsbrief via de e-mail.
In de nieuwsbrief leest u over activiteiten en actualiteiten uit de sector. Verder vindt u hierin een agenda voor de komende week en uitnodigingen voor informatieavonden en ouderavonden.

Twitter
U kunt ons ook volgen via Twitter: @vc_hardenberg.nl

Facebook
Foto’s van evenementen worden op onze Facebookpagina geplaatst: 
www.facebook.com/vechtdalcollegehardenberg.


Instagram
We zijn ook te volgen op Instagram: vc_hardenberg.

Magister

De studieresultaten van uw kind kunt u volgen via ons administratiesysteem Magister. Daarvoor heeft u een inlogcode ontvangen bij aanmelding van uw kind. Als u geen inlogcode meer heeft kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie (0523-281326).

Afspraak maken
Als u een gesprek wilt aanvragen met de mentor, leerlingbegeleider of teamleider van uw kind kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met het secretariaat havo/vwo (0523 – 28 14 46).

Klacht indienen
Op iedere school gaat wel eens iets mis, en dus ook bij ons. We hechten eraan dat uw zoon of dochter zich thuis voelt bij ons op school, en horen het graag als iets niet loopt zoals u van ons verwacht. Wij denken dat we met korte lijnen zo goed en zo snel mogelijk kunnen reageren. Wij vragen u daarom om, wanneer u ontevreden bent over iets of iemand binnen de school, contact op de nemen met de desbetreffende docent. Mocht de zaak hiermee niet opgelost zijn, kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider. Als dit tot onvoldoende resultaat leidt, kunt u met de directie contact opnemen.
In het uiterste geval kunt u natuurlijk ook terecht bij onze officieel aangestelde interne vertrouwenspersonen. Is het volgens u of de vertrouwenspersoon nodig, dan kan hij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon: een maatschappelijk werker van Carinova. Deze werkt onafhankelijk van de school en onder geheimhouding. Onze school heeft een eigen ‘Protocol voor de behandeling van klachten’. Hierin is een stappenplan opgenomen. Het protocol staat op de website en is ook bij de interne vertrouwenspersonen verkrijgbaar.

Interne vertrouwenspersoon
De namen van de interne vertrouwenspersonen en de contactgegevens staan vermeld op de pagina Praktische zaken.