MENU

Lestijden, verlof, vakanties

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Lestijden en roosters
- Ziekmelden
- Verlof aanvragen

 

 

Lestijden en rooster

Een lesuur duurt bij ons op school 50 minuten.
De lestijden zijn als volgt:
1e uur 08.00 – 08.50 uur
2e uur 08.50 – 09.40 uur
PAUZE
3e uur 09.55 – 10.45 uur
4e uur 10.45 – 11.35 uur
5e uur 11.35 – 12.25 uur
PAUZE
6e uur 12.55 – 13.45 uur
7e uur 13.45 – 14.35 uur
PAUZE
8e uur 14.45 – 15.35 uur
9e uur 15.35 – 16.25 uur

Roosterwijzigingen staan de middag van tevoren of de dag zelf op het informatiescherm in de school en ze worden gemeld via Magister. Leerlingen en ouders kunnen thuis zien of een klas/groep in een ander lokaal wordt verwacht, een les wordt verschoven of een les onverhoopt uitvalt.

Turborooster

Op de dagen dat er rapportvergaderingen staan gepland, wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde turborooster. Dit om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. De lessen duren dan 40 minuten i.p.v. 50 minuten.

 

1e uur 08.00 – 08.40 uur
2e uur 08.40 – 09.20 uur
PAUZE
3e uur 09.35 – 10.15 uur
4e uur 10.15 – 10.55 uur
5e uur 10.55 – 11.35 uur
PAUZE

6e uur 12.05 – 12.45 uur

7e uur 12.45 – 13.25 uur
8e uur 13.25 – 14.05 uur
9e uur vervalt


Ziekmelden of te laat komen

Wat te doen bij ziekte van uw kind
U meldt dan zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 9.00 uur, uw kind ziek door te bellen naar de receptie van de school: 0523-281428. U geeft dan de naam en de klas door aan de receptie, daar wordt de ziekmelding verwerkt in Magister.

Voor het ziek melden kunt u ook gebruik maken van de Magister-applicatie.

Gaat uw kind tijdens de lesdag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij de onderwijsassistent. In de onderbouw neemt deze contact met u op, voordat uw kind toestemming krijgt om te vertrekken. Mede in verband hiermee willen wij graag naast uw telefoonnummer thuis ook het mobiele nummer hebben waarop u overdag te bereiken bent.

Verzuimbriefje
Is uw zoon of dochter langer dan één dag ziek of om een andere reden afwezig geweest, dan moet uw kind een verzuimbriefje inleveren bij de onderwijsassistente onderbouw of bovenbouw. Een verzuimbriefje is bij hen op te halen.

Ziek tijdens een schoolonderzoek
Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een schoolonderzoek, verwijzen wij naar het Programma van Toetsing en Afsluiting voor havo en vwo bovenbouw. Deze vindt u op onze website:
www.vechtdalcollege.nl > menu praktische informatie > PTA.

Te laat
Is uw kind te laat, dan wordt dat geregistreerd door de docent of de onderwijsassistenten.

Verlof aanvragen

Wilt u voor uw kind verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of doktersbezoek? U wordt verzocht minimaal 1 dag van tevoren een schriftelijk verzoek daarvoor in te dienen via de onderwijsassistent. Uw kind krijgt direct antwoord of de school neemt contact met u op. We vragen u om bezoeken aan bijvoorbeeld tandarts, dokter of orthodontist zo veel mogelijk buiten onze lestijden te plannen.
Bij een verzoek voor verlof geldt altijd dat uw zoon of dochter zijn toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (bovenbouw) vóór het verlof heeft gemaakt, en dat hij de proefwerken maakt vóór het verlof of direct nadat hij weer op school is.
Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).