MENU

Activiteiten

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Bezinningen
- Introductie- en klassenactiviteiten
- Sportieve en culturele activiteiten
- Buitenlandse reizen en vakexcursies
- MUN en MEP
 

 

In onze visie zijn leerlingen niet alleen op school om een diploma te halen. Ze ontwikkelen zich in deze periode ook op andere terreinen. Daarom bieden we leerlingen behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Bezinningen
Iedere dag houden we aan het begin van het derde lesuur een bezinning op basis van een gedeelte uit de bijbel en/of teksten uit een begeleidend tijdschrift. Die teksten gaan over meningen, ervaringen en geloofsovertuigingen van jongeren. Met Kerst en Pasen houden we bezinningsbijeenkomsten, maar mentoren kunnen deze ook op andere momenten organiseren. Leerlingen zijn daarbij verplicht aanwezig.

Introductieacitviteiten en klassenactiviteiten
In de eerste schoolweek volgen alle leerlingen een introductieprogramma. Verder kan elke klas een klassenavond organiseren onder begeleiding van de mentor. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen uit de betreffende klas. De leerlingen betalen samen de kosten.

Sportieve en culturele activiteiten
In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Binnen het programma lichamelijke opvoeding doen leerlingen mee aan verschillende sportdagen. Verder kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens de podiumavonden. De meeste klassen bezoeken tijdens het schooljaar een keer een theatervoorstelling, disco- of filmavond.
In onze nieuwsbrief kondigen we alle activiteiten tijdig aan. Als er voor ouders kosten aan verbonden zijn, dan staan deze vermeld in de bijlage “schoolkosten” van deze schoolgids. Deelname aan activiteiten is vaak verplicht. Als uw kind niet kan of wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met de teamleider.

Buitenlandse reizen en vakexcursies
De buitenlandreizen vormen een belangrijk onderdeel van ons programma in de bovenbouw. Leerlingen oriënteren zich op andere culturen en kunnen hun kennis toepassen in het buitenland. Natuurlijk hebben de reizen ook een groot sociaal element: in het samen onderweg zijn versterkt zich de onderlinge band en de saamhorigheid tussen leerlingen en hun docenten. Tijdens deze reizen werken leerlingen aan schoolopdrachten maar er is uiteraard ook ruimte voor vrije tijd en ontspanning. Voor alle leerjaren bieden we verschillende vakexcursies aan.

MUN en MEP
Jaarlijks organiseren we een aantal leerlingenactiviteiten met een internationaal karakter. Één van deze activiteiten is de Model United Nations (MUN). Dit is een conferentie, georganiseerd voor (en meestal door) leerlingen over de hele wereld. Hierbij worden onderdelen van de Verenigde Naties nagebootst, doorgaans volledig in het Engels. Verschillende commissies en raden van de VN worden gesimuleerd, van de Veiligheidsraad tot de ECOSOC. Vaak worden ook ‘Special Conferences’ rondom een thema georganiseerd. De school doet ook mee aan het Model European Parliament (MEP).