MENU

Overgangsnormen

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Overgaan noemen we dat. De school stelt zogenaamde regels vast voor het overgaan, de Overgangsnormen. In de Overgangsnormen staan afspraken en regels over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. Jij en je ouders ontvangen deze afspraken in december van ieder schooljaar.
Meer informatie over bevordering en determinatie is te lezen in de schoolgids.

Hieronder staan de overgangsnormen voor het schooljaar 2020-2021.

(nog actualiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school).

 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de schoolleiding een aantal overgangsregels opgesteld voor de leerlingen in de havo/vwo-onderbouw, de leerjaren 1, 2 en 3 vmbo-basis/kader/tl en de havo/vwo-bovenbouw.

Overgangsregels