Ouderraad

Betrokken ouders komen enkele keren per jaar een avond bij elkaar om met de directie mee te denken over zaken die in en rond de school spelen. Belangrijke ontwikkelingen bespreekt de directie met de Ouderraad en de Ouderraad kan de directie van advies dienen. De Ouderraad signaleert en bespreekt algemene zaken zoals ziekteverzuim, veiligheid, onderwijskundige ontwikkelingen, verkoop van producten tijdens de pauzes, lesuitval, et cetera.

Samenstelling Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders van leerlingen en vergadert meerdere malen per jaar met de directeuren van de locatie.

De leden van de Ouderraad Hardenberg:

           
De heer Ruud Blankenburgh
(Voorzitter)
Mevrouw Miranda de Vent
(Vice voorzitter)
De heer Jurrie Roelfsema
(Secretaris)
De heer Jaco van der Hoek Mevrouw Sabine Hofsink Mevrouw Désirée Olsman
   
De heer Hans Onnink De heer Paul Straatman  Mevrouw Dini Vermeer

Vergaderingen
De Ouderraad vergadert aan de hand van een activiteitenplan.
Naast algemene zaken staat elke vergadering een thema centraal. Ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad bezoeken de vergadering op uitnodiging. Hierdoor ontstaat een goede uitwisseling tussen medezeggenschapsraad en Ouderraad.

De vergaderingen van de Ouderraad vermelden we in de wekelijkse nieuwsbrief voor ouders. Na elke vergadering doet de Ouderraad via de nieuwsbrief verslag van de besproken onderwerpen.

Vergaderdata:

- woensdag 2 november 2016

- woensdag 14 december 2016

- woensdag 25 januari 2017

- .. februari 2017 (ouderavond)

- woensdag 10 mei 2017

- woensdag 14 juni 2017

Actief en betrokken

De leden van de Ouderraad zijn betrokken bij de Open Dag, worden uitgenodigd bij thema-/ouderavonden en andere bijzondere gelegenheden.

Contact

ouderraad-hb@vechtdalcollege.nl