MENU

Onze school


De leerling centraal

Onze school is een school waar de leerling centraal staat. Leerlingen uit de verre omtrek komen naar ons toe De school vervult duidelijk een streekfunctie. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talent leren ontplooien. We bieden hiervoor verschillende mogelijkheden en activiteiten en spannen ons in dat de leerling onze school met een waardevol diploma verlaat.

Ontwikkeling

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Iedereen heeft wel ergens talent voor zoals: schrijven, repareren, organiseren, analyseren, muziek maken, spreken of schilderen. Die talenten willen we met de leerling ontdekken en uitdagen. Daarvoor bieden we verschillende leerroutes, extra activiteiten, projecten, begeleiding en uren waarin we onderwijs-op-maat kunnen verzorgen. Daarbij stellen we uiteraard ook prestatie-eisen.

Leerklimaat

We zorgen voor een leerklimaat dat veilig is en waarin de leerlingen worden gekend en gezien. De mentor vervult hierin een spilfunctie. In iedere fase van de schoolloopbaan krijgt de leerling te maken met een vast team van docenten, een mentor en een teamleider. We hopen dat de leerlingen zich hierdoor snel vertrouwd en veilig voelen.

Zelfstandigheid

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om zelfstandig te kunnen plannen en werken. Hoe meer een leerling zelf de verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt, hoe beter de resultaten. Bovendien zijn het vaardigheden die in het vervolgonderwijs nodig zijn. In de loop van de jaren worden de leerlingen steeds meer verantwoordelijk voor het eigen leerproces, uiteraard in relatie tot de leeftijd van de leerling.