MENU

Theoretisch

De leerweg vmbo-theoretisch (vmbo-tl) is bedoeld voor leerlingen die verder willen leren op het hoogste niveau van het mbo, niveau 4. Voor enkele leerlingen is het een opstap naar havo-4.

Op onze school staat achter de naam vmbo-tl een plusteken, dus vmbo-tl+.  Op die manier laten we zien dat we binnen deze route in de bovenbouw (klas 3 en 4) meer aanbieden dan vergelijkbare scholen.

Dat extra gedeelte bestaat uit:

 • Het profiel Dienstverlening en Producten biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op de wereld van werk en beroep. Door het uitvoeren van allerlei opdrachten leert de leerling zichzelf kennen, leert hij waar hij goed in is en leert hij keuzes te maken.

  Met het vak D&P willen wij bereiken dat onze leerlingen een zo optimaal mogelijke aansluiting hebben op het mbo. Dit enerzijds door het ontwikkelen van meta-cognitieve vaardigheden en anderzijds meer nadruk op beroepsoriëntatie door LOB en praktijkervaringen.

  Hieronder verstaan wij o.a.:

  -          Metacognitieve vaardigheden

  o   Het plannen van een grote opdracht

  o   Samenwerken

  o   Discussiëren

  o   Conflict oplossen

  o   Omgaan met deadlines

  -          LOB-activiteiten

  o   Uitnodigen oud-leerlingen

  o   Gastsprekers

  o   Bedrijfsbezoek

  o   Bezoek vervolgopleiding

  o   Reflectieopdrachten voor LOB-dossier

  o   Leert zichzelf kennen

  o   Leert waar hij goed in is

  o   Leert keuzes maken

  -          Opdoen van praktijkervaring

  o   (Keuze)opdrachten uitvoeren bij techniek, D&C of Groen

  o   Oriënteren op de wereld van werk en beroep

 • Oefeningen om vaardigheden te verbeteren zoals samenwerken en presenteren.
 • Maatwerk voor de leerlingen die willen overstappen naar havo-4, met andere lessen en extra lessen.