MENU

Groen

De opleiding Groen wordt samen met AOC De Groene Welle verzorgd. De theorievakken worden op het Vechtdal College gegeven en voor de praktijkvakken gaan de leerlingen naar het gebouw van de Groene Welle aan de Parkweg in Hardenberg. Bovendien kunnen ze praktijkles krijgen op de kinderboerderij in Baalder, de kinderboerderij van De Zwiese in Loozen of de tuinkas aan de Meester Brasweg in Loozen.

De opleiding Groen is een brede opleiding. In de praktijkuren krijgen de leerlingen les in zaken als plantteelt, dierverzorging, veehouderij, hovenierswerk en verwerking van agrarische producten. Na deze opleiding kunnen leerlingen bijvoorbeeld verder leren bij de Groene Welle in richtingen als dierenverzorging, akkerbouw, veehouderij, tuinbouw en bloemisterij.