In klas 3 gaan de leerlingen zich oriënteren op de 5 verschillende clusters van Dienstverlening & Commercie, namelijk:

1. Horeca – Voeding – Brood & Banket
2. Facilitaire Dienstverlening
3. Handel – Verkoop – Administratie
4. Zorg – Uiterlijke verzorging
5. Sport – Recreatie – Toerisme

Aan het eind van leerjaar 3 kiest de leerling voor twee uitstroomprofielen als voorbereiding op een vervolgopleiding in het mbo.

In leerjaar 3 staan algemene vaardigheden centraal zoals communiceren, samenwerken, plannen en evalueren. In leerjaar 4 ligt de nadruk op de beroepsvaardigheden.

De leerling neemt aan het eind van klas 4 deel aan het examen Dienstverlening & Commercie.