MENU

Leerjaar 1 en 2

Dat de leerwegen vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht sterk op de praktijk zijn gericht, is al in leerjaar 1 en 2 te merken. In beide leerjaren staat Praktische Sector Oriëntatie (PSO) op het lesrooster. PSO helpt leerlingen bij het kiezen van een sector aan het eind van leerjaar 2. De leerlingen zijn praktisch bezig met onderdelen van de sectoren Dienstverlening, Groen en Techniek.

In leerjaar 3 en 4 volgen de leerlingen een opleiding in één van de sectoren

  • Dienstverlening
  • Groen
  • Techniek