Project vernieuwing vmbo

Met ingang van 2017 moeten alle vmbo-leerlingen van de praktijkroute examen doen volgens een nieuw examenprogramma. Die vernieuwing is nodig omdat landelijk gezien het aantal vmbo-leerlingen terugloopt waardoor her en der afdelingen moeten sluiten

De nieuwe examenprogramma’s moeten ervoor zorgen dat leerlingen toch een scala aan beroepsopleidingen in hun regio kunnen volgen. Behalve dat er nieuwe examens komen die aansluiten bij de ontwikkelingen in beroepen, zal het aantal examens verminderen.

Om de opleiding volgens de nieuwe exameneisen goed voor te bereiden zijn er in ons land enkele scholen uitgekozen die als pilotschool de vernieuwingen zullen uitvoeren. Eén daarvan is het Vechtdal College in Hardenberg, die zich richt op de vernieuwingen in vmbo-techniek.

De school heeft zich hiervoor aangemeld omdat we sinds oktober 2012 over een vernieuwd Techniekplein beschikken dat voorbereid is op de nieuwe situatie. Daarnaast vinden wij de modernisering van de techniekexamens en dus ook van de techniekopleidingen van belang voor de regio, die modern opgeleide vakmensen goed kan gebruiken.

Op de website Vernieuwing vmbo is uitgebreid te lezen waarom het tijd is voor vernieuwing.