MENU

Gymnasium

Jij: Slim én zin om te leren
Wij: xtra uitdaging, van klas 1 tot 6

Ben je intelligent, gemotiveerd en leer je graag en heb je interesse in taal en cultuur?
Dan is het gymnasium misschien wel iets voor jou!

Het voordeel van een gymnasiumopleiding zit in de manier waarop je leert een taal te ontleden en taalstructuren te herkennen. Je doet al in een vroeg stadium academische vaardigheden op. Bij onze gymnasiumopelding krijg je al Latijn vanaf het eerste leerjaar, gevolgd door Grieks in het tweede leerjaar.

Naast de gewone gymnasiumopleiding, kun je op het Vechtdal College Hardenberg ook het xtra-programma volgen.

Eerste leerjaar

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van het schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Heb je je aangemeld voor de gymnasiumopleiding, dan start je in de G-xtra klas. Je volgt tot de herfstvakantie een normaal lesrooster. Na de herfstvakantie begin je met het eersteXtra –project tijdens de projecturen, namelijk het maken van een tijdschrift. Na de kerstvakantie komt Latijn erbij.

Alle havo-/vwo-leerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoet. Afhankelijk van je latere profielkeuze  voor de bovenbouw sluit je na de onderbouw bepaalde vakken af.

Aan het einde van het eerste leerjaar kies je samen met je mentor en ouders een definitieve leerroute:

Tweede leerjaar

Heb je gekozen voor de gymansium-opleiding, dan volg je vanaf leerjaar twee je leerweg in een gymnasiumklas. Heb je ook gekozen voor het Xtra-traject, dan zit je in een gewone gymnasium-klas, maar volg je daarnaast een individueel Xtra-programma.

Derde leerjaar

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Naast een algemeen deel, kun je kiezen uit 4 profielen.

 • Gemeenschappelijk deel

  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • godsdienst
  • lichamelijke opvoeding (lo)
  • Latijn of Grieks
  • loopbaanoriëntatie – en begeleiding
  • profielwerkstuk
  • studiebegeleiding
 • Vrije deel

  • Een examenvak dat niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven keuzemogelijkheden
 • Cultuur en maatschappij vakken

  • geschiedenis
  • wiskunde-A of -C
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek, Latijn, Grieks
 • Economie en maatschappij vakken

  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde-A of -B
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, M&O (management en organisatie)
 • Natuur en gezondheid vakken

  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde-A, -B of -BD
  • natuurkunde, aardrijkskunde of NLT (natuur, leven en technologie)
 • Natuur en techniek vakken

  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde-B of -BD
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde-D of NLT (natuur, leven en technologie)

De bovenbouw

Leren studeren

Met de juiste kennis, studiehouding en vaardigheden vergroot je je toekomstkansen op de universiteit en de arbeidsmarkt. In de bovenbouw besteden we daarom ook veel tijd aan het aanleren van goede studievaardigheden.

Opma-uren

In het vierde leerjaar krijg je opma-uren. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het je meer eigen maken van de leerstof of aan verdiepingsopdrachten.

Profielwerkstuk

Aan het einde van de voorexamenklas begin je met je profielwerkstuk. Dat is de afsluitende opdracht voor één van de profielvakken. Met het profielwerkstuk kun je al je inzichten en studievaardigheden toepassen: documenteren, analyseren, samenvatten, formuleren, samenwerken, plannen en presenteren, het komt allemaal aan bod.

Nadat het werkstuk in het eindexamenjaar is afgerond, presenteer je jouw profielwerkstuk de tijdens een feestelijke avond aan docenten en door jou uitgenodigde gasten.

 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer.

Samen met het cijfer voor godsdienst en maatschappijleer krijg je dan een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een van de cijfers die je eindexamenuitslag bepalen.