Parijs

Voor iedere reis wordt een programmaboekje gemaakt, waarin extra informatie over de verschillende activiteiten is opgenomen. Onderstaand treft u de tekst van het boekje voor 2015 aan.

Boekje Parijs 2015