MENU

Begaafdheidsprofiel

Onze locatie  is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool; we bieden hoogbegaafde leerlingen een aangepast programma. De certificering is een erkenning van de kwaliteit van onze begeleiding aan begaafde leerlingen.

Starten in G-Plus

In een speciale eerste klas, de G-Plus klas, doe je meer in minder tijd. Ook krijg je extra verrijkingsstof aangeboden, waaronder Onderzoekend Leren en Latijn. De lesstof wordt op een andere manier behandeld. Er wordt veel minder uitgelegd dan in een gewone brugklas.

Je gaat ook vaak met opdrachten aan het werk en zoekt zelf uit hoe het werk gedaan moet worden. Projecten doe je in groepjes; leren van elkaar. Je werkt samen met anderen aan een project. Op basis van je eigen interesse kun je diverse onderdelen van projecten kiezen. De projecten zijn bijvoorbeeld het maken van een brugklasmagazine, een exibit (NEMO-project) en een project over sterrenkunde.

Lees hier de folder over de G-Plus klas

Plus-Certificaat

Voor het Xtra-traject krijg je een extra certificaat. Dit certificaat kan handig zijn om aangenomen te worden op een universiteit of een hbo, want het laat zien dat je meer in huis hebt dan een reguliere gymnasium- of vwo-leerling.

 • Begeleiding

  Het project wordt begeleid door een kleine, vaste groep docenten die jou en je project in de gaten houden. Het is belangrijk om creatief te denken. Samen met je docent stel je doelen op, die je tijdens het project wilt bereiken. Jaarlijks worden je ouders en belangstellenden uitgenodigd voor een speciale presentatieavond.
  Samen met je begeleider leg je een (elektronisch) portfolio aan en/of stel je een POP op (persoonlijk ontwikkelingsplan).

 • Na het eerste leerjaar

  Klas 2 Plus
  In klas 2 werk je ook aan projecten. Je doet dat niet gezamenlijk, maar bepaalt zelf, in overleg met de betreffende docent, welke 2 lesuren je hiervoor gebruikt. Voor de les kom je om toestemming en een handtekening vragen van de docent met de zogenaamde ‘les-uit-kaart’.

  Klas 3 Plus
  In klas 3 ga je steeds meer specialiseren. Je kunt Anglia volgen, maar je kunt ook beginnen met Spaans. Ook kun je MUN’s bezoeken (informatie www.lmuna.eu, www.hmun.nl, www.bermun.de en www.olmun.de).
  Daarnaast kun je zitting nemen in de MR, muziek volgen, in de redactie voor de schoolkrant plaatsnemen of de leerlingenraad versterken. Ook kun je een verdiepingsopdracht doen voor je favoriete vak.

  De bovenbouw Plus
  Het vwo-Plusprogramma in de bovenbouw is minder vast omlijnd. Om het vwo-Plus diploma te krijgen, moet je 200 studie-uren vullen met vwo-Plus activiteiten. Dat zijn activiteiten die anders zijn dan de gewone schoolvakken. Bijvoorbeeld een uitgebreide stage (evt. in het buitenland), een module volgen aan een universiteit, een uitgebreider profielwerkstuk, maar je kunt ook de activiteiten uit de onderbouw blijven doen (zoals Anglia, Spaans, enzovoort). Je mag die 200 uren zelf verdelen. Een speciale mentor begeleidt je.

 • Is de G-Plus klas voor iedereen?

  Uit wat je nu hebt gelezen, heb je al wel begrepen dat de G-xtra klas niet voor iedereen is weggelegd. Om tot die klas te worden toegelaten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het advies van je basisschool geeft aan dat je meer dan een gewone, goede leerling bent.
  • Voor de eindtoets heb je een hoge score gehaald.
  • Hoge score op de intelligentie- en prestatiemotivatietest bij ons op school.                    

   

 • Kenmerken begaafdheidsprofielschool

  • Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Onderwijs gericht op excellentiebevordering en talentontwikkeling
  • Extra verrijkingsstof (verdieping en verbreding)
  • Lesmethode voor meer- en hoogbegaafden: minder uitleg, meer zelfstandig
  • Maatwerk begeleiding voor meer- en hoogbegaafden
  • Plus-certificaat na afronding Plus-traject