MENU

Meer/hoogbegaafd

Onze school wil nadrukkelijk ruimte bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en heeft voor deze leerlingen een behoorlijk aanbod:

 • Meerbegaafdheidsprogramma
  Voor havo- en vwo leerlingen die extra programma’s willen volgen naast hun gewone lessen
 • Plus-programma
  Een lesprogramma voor hoogbegaafde leerlingen.

Meerbegaafdheidsprogramma

Wil jij je, naast het normale lesaanbod, verder ontwikkelen? En kun je een stapje extra goed aan? Dan is het meerbegaafdheidsprogramma iets voor jou. Je volgt naast je normale lesprogramma extra lessen in de vorm van projecten of activiteiten. We hebben een breed aanvullend aanbod, waaronder Anglia, Spaans, filosofie, MUN etc.

 • Anglia

  Anglia is voor havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden, er goed in zijn èn naast hun normale vakken bereid zijn extra tijd en energie te steken in Engels. Engels is een taal die over de hele wereld wordt gesproken. In veel vervolgstudies of beroepen is Engels heel belangrijk. Zeker als het gaat om internationale contacten.

  • Anglia start in klas 2. Je krijgt iedere twee weken een uur Anglia, waarin je wordt voorbereid op het examen.
  • Tijdens Anglia ligt de nadruk niet alleen op de vaardigheden (het spreken, schrijven, luisteren en lezen), maar ook op een accuraat gebruik ervan. Aan het einde van ieder schooljaar doe je examen op jouw niveau.
 • Spaans

  Spaans is een van de meest gesproken talen ter wereld. Voor 329 miljoen mensen is Spaans de moedertaal, terwijl nog eens 170 miljoen Spaans als tweede taal spreken. Het is belangrijk en vooral leuk om Spaans te spreken!
  Als je het basisniveau (na ongeveer 2 jaren) hebt bereikt, kun je deelnemen aan een talenklas in Spanje.

   

  • Spaans start om de twee jaar in een nieuwe groep.
  • Je krijgt iedere week Spaans.
  • Je bent ongeveer 1 uur per week bezig met het huiswerk voor  Spaans.
 • MUN

  MUN staat voor Model United Nations. Een MUN-conferentie is een simulatie van de Verenigde Naties. De kracht van de VN berust volledig op de bereidheid van de lidstaten tot samenwerking. Veel vraagstukken zijn niet meer op nationaal of regionaal niveau op te lossen. De onderlinge samenhang vereist een mondiale aanpak. Deze kan alleen door samenwerking op internationaal niveau worden bereikt, dus via de Verenigde Naties.
  Tijdens een MUN vertegenwoordig jij een lidstaat in een commissie. Het is de bedoeling dat je je gaat verdiepen in specifieke vraagstukken, gaat presenteren en debatteren en daarbij de mening van je desbetreffende lidstaat weergeeft.
  Een MUN vindt altijd in het Engels plaats vanwege het internationale karakter. Naast presenteren en debatteren met andere delegatieleden verbeter je dus ook jouw Engelse spreekvaardigheid. Kortom, je leert dus heel veel tijdens een MUN!

  Het Vechtdal College neemt ieder jaar deel aan 4 MUN’s. Je mag deelnemen aan een MUN als je aan het door het Vechtdal College georganiseerde First-MUN (http://firstmun.nl/) hebt deelgenomen.
  Om deel te kunnen nemen aan een MUN mag je lessen missen. Dit kan natuurlijk alleen als je goede cijfers haalt en deze lessen dus ook kunt missen.

  Naast onze eigen First-MUN mag je deelnemen aan LmunA (in Arnhem), Calsmun (in Nieuwegein) of Olmun (in Oldenburg, Duitsland). Daarbij is het in overleg met school eventueel nog mogelijk om zelf een MUN te bezoeken.

  Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Hoogendam of mevrouw Heron.

Plus-programma

Onze locatie  is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool; we bieden hoogbegaafde leerlingen een aangepast programma. De certificering is een erkenning van de kwaliteit van onze begeleiding aan begaafde leerlingen.
Meer informatie over het onderwijs en de begeleiding vind je hier