Bètaprogramma

Met het bètaprogramma laten we jou zien dat bètavakken leuk, afwisselend en uitdagend zijn, voor jongens én meiden! In de lessen werk je samen aan een project, bezoek je een hbo-school en leer je in de praktijk! Bovendien is het goed voor jouw toekomst: het bedrijfsleven zit met smart te wachten op jong opgeleide mensen met een bèta-achtergrond.

Bètaprogramma in de onderbouw

In de eerste klas ga je naar de ontdekhoek van de Hogeschool Windesheim. In de tweede klas ga je op excursie en in de derde klas havo ga naar een voorlichtingsdag op Windesheim over de exacte vakken. De leerlingen van de derde klas vwo gaan naar een voorlichtingsdag op UT-Twente over de exacte vakken. Op beide dagen is er een praktisch onderdeel. Bij het vak Tecna maken alle leerlingen kennis met de praktische en de theoretische kant van de bètavakken.

bètaprogramma in de bovenbouw

Je volgt de activiteiten in de bovenbouw als je hebt gekozen voor het profiel natuur-gezondheid of het profiel natuur-techniek. Je kiest voor vakken als NLT en wiskunde-d. Speciaal is ook de module Logica bij wiskunde-d. Bij NLT is de samenwerking tussen de verschillende vakken bijzonder. Tevens worden de thema’s in modules (blokken van een aantal lessen) aangeboden. Er wordt in alle bètavakken naar gestreefd om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het bètavervolgonderwijs, qua niveau en qua werkwijze. Er zijn in de bovenbouw ook activiteiten buiten het lesprogramma om. Deze hebben vooral een vakoverstijgend karakter en laten zien hoe het betreffende vak in bijvoorbeeld het bedrijfsleven handen en voeten krijgt. Hierbij valt te denken aan de speciale excursies naar bijvoorbeeld Slagharen, Nijmegen, Oxford en Cern.

Speciaal programma voor 4e klassers

Er is een speciaal programma voor de 4e klassers: Globe. In dit project nemen we deel aan een wereldwijd onderzoek over bijvoorbeeld het weer. Tevens zijn er contacten met Wavin om de leerlingen de gelegenheid te bieden hun profielwerkstuk te koppelen aan de praktijk van een bedrijf.