MENU

Havo/vwo

De begeleiding van leerlingen vinden we belangrijk. We denken daarbij niet alleen aan praktische zaken als begeleiding bij het maken van huiswerk, maar ook de begeleiding bij leerproblemen, de begeleiding van leerlingen met dyslexie, het begeleiden van leerlingen bij het maken van een keuze voor een profiel of een vakkenpakket en de persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Verdere informatie vindt u met de volgende link: Begeleiding