MENU

Atheneum

Het atheneum is voor leerlingen, die in principe verder willen studeren aan de universiteit. Maar met een atheneumdiploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding in het hbo. Een atheneumopleiding duurt in totaal zes jaar.

Eerste leerjaar 

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van dat eerste schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Heb je je aangemeld voor de atheneumopleiding, dan start je in de havo-/atheneumklas.

Alle havo-/atheneumleerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoet. Afhankelijk van je latere profielkeuze voor de bovenbouw sluit je na de onderbouw bepaalde vakken af.

Aan het einde van het eerste leerjaar kies je samen met je mentor en ouders een definitieve leerroute:

Het tweede leerjaar

De brugklas havo/atheneum splitst zich in leerjaar 2 in een havo-route en  een  atheneum-route.
Havoleerlingen en atheneumleerlingen volgen in aparte klassen lessen, maar krijgen wel dezelfde vakken aangeboden. Binnen het atheneum is de leerstof wel wat moeilijker.

Heb je gekozen voor het Plus-traject, dan zit je in een gewone atheneumklas, maar volg je daarnaast een individueel Plus-programma.

Derde leerjaar

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Naast een gemeenschappelijk deel, kun je kiezen uit 4 profielen.

 • Gemeenschappelijk deel

  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
  • godsdienst
  • Frans of Duits
  • lichamelijke opvoeding (lo)
  • loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • profielwerkstuk
  • studiebegeleiding
 • Vrije deel

  • Een examenvak, dat niet in het verplichte deel is gekozen binnen de gegeven keuzemogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen
 • Cultuur en maatschappij vakken

  • geschiedenis
  • wiskunde-A of -C
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek
 • Economie en maatschappij vakken

  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde-A of -B
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)
 • Natuur en gezondheid vakken

  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde-A , -B of -BD
  • natuurkunde of nlt (natuur, leven en technologie)
 • Natuur en techniek vakken

  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde-B of -BD
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde-D d of NLT (natuur, leven en technologie)

De bovenbouw

Leren studeren

Met de juiste kennis, studiehouding en vaardigheden vergroot je je toekomstkansen in het hbo, op de universiteit en de arbeidsmarkt. In de bovenbouw besteden we daarom ook veel tijd aan het aanleren van goede studievaardigheden.

Opma-uren

In het vierde leerjaar krijg je opma-uren. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het je meer eigen maken van de leerstof of aan verdiepingsopdrachten.

Profielwerkstuk

Aan het einde van de voorexamenklas begin je met je profielwerkstuk. Dat is de afsluitende opdracht voor één van de profielvakken. Met het profielwerkstuk kun je al je inzichten en studievaardigheden toepassen: documenteren, analyseren, samenvatten, formuleren, samenwerken, plannen en presenteren, het komt allemaal aan bod.

Nadat het werkstuk in het eindexamenjaar is afgerond, presenteer je jouw profielwerkstuk tijdens een feestelijke avond aan docenten en door jou uitgenodigde gasten.

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer.

Samen met het cijfer voor godsdienst en maatschappijleer krijg je dan een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een van de cijfers die je eindexamenuitslag bepalen.